Arbetsmarknads-och inegrationsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Sammanträdesdatum

3 juni 2020

Datum då anslaget sätts upp

16 juni 2020

Datum då anslaget tas ned

8 juli 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00