Socialnämnden omedelbar justering

Omedelbar justering 2020-06-16

§ 81, I § 136,139

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

16 juni 2020

Datum då anslaget sätts upp

16 juni 2020

Datum då anslaget tas ned

8 juli 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00