Samhällsbyggnadsnämnden

Omedelbart justerade §§ 276 & 313

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

18 juni 2020

Datum då anslaget sätts upp

18 juni 2020

Datum då anslaget tas ned

9 juli 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00