Ungdomsfullmäktige

Anslag

Beslutande organ

Ungdomsfullmäktige

Sammanträdesdatum

1 juli 2020

Datum då anslaget sätts upp

15 juli 2020

Datum då anslaget tas ned

5 augusti 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00