Socialnämnden

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

15 juli 2020

Datum då anslaget sätts upp

17 juli 2020

Datum då anslaget tas ned

8 augusti 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00