Jävsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Jävsutskott

Sammanträdesdatum

2 september 2020

Datum då anslaget sätts upp

3 september 2020

Datum då anslaget tas ned

25 september 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00