Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Sammanträdesdatum

9 september 2020

Datum då anslaget sätts upp

15 september 2020

Datum då anslaget tas ned

7 oktober 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00