Socialnämndens arbetsutskott

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

7 oktober 2020

Datum då anslaget sätts upp

13 oktober 2020

Datum då anslaget tas ned

4 november 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00