Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Sammanträdesdatum

10 november 2020

Datum då anslaget sätts upp

18 november 2020

Datum då anslaget tas ned

10 december 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Markus Hurtig

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00