Kultur och fritidsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

18 november 2020

Datum då anslaget sätts upp

18 november 2020

Datum då anslaget tas ned

9 december 2020

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00