Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 februari 2021

Datum då anslaget sätts upp

19 februari 2021

Datum då anslaget tas ned

16 mars 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Malin Witt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00