Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

18 mars 2021

Datum då anslaget sätts upp

24 mars 2021

Datum då anslaget tas ned

15 april 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00