Samråd för detaljplan skola Skäret

Kungörelse

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

18 mars 2021

Datum då kungörelsen sätts upp

29 mars 2021

Datum då kungörelsen tas ned

30 april 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00