Socialnämndens arbetsutskott

2021-07-04

§ 4 och I § 48, 51 omedelbar justering

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

7 april 2021

Datum då anslaget sätts upp

7 april 2021

Datum då anslaget tas ned

29 april 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00