Socialnämndens protokoll

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

21 april 2021

Datum då anslaget sätts upp

29 april 2021

Datum då anslaget tas ned

21 maj 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00