Socialnämndens arbetsutskott

2021-06-02

§ 7, I § 81-82, 85-86, 110 omedelbar justering

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2 juni 2021

Datum då anslaget sätts upp

3 juni 2021

Datum då anslaget tas ned

25 juni 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00