Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Anslag

Beslutande organ

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Sammanträdesdatum

27 maj 2021

Datum då anslaget sätts upp

4 juni 2021

Datum då anslaget tas ned

26 juni 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Markus Hurtig

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00