Samordningsförbundet Väst

Anslag

Beslutande organ

Samordningsförbundet Väst

Sammanträdesdatum

28 maj 2021

Datum då anslaget sätts upp

8 juni 2021

Datum då anslaget tas ned

30 juni 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00