Socialnämndens arbetsutskott

Paragraf

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2 juni 2021

Datum då anslaget sätts upp

8 juni 2021

Datum då anslaget tas ned

30 juni 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00