Socialnämndens arbetsutskott

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

7 juli 2021

Datum då anslaget sätts upp

13 juli 2021

Datum då anslaget tas ned

4 augusti 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00