Samhällsbyggnadsnämnden

Paragraf 296-298

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

15 juli 2021

Datum då anslaget sätts upp

15 juli 2021

Datum då anslaget tas ned

6 augusti 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00