Socialnämnden

§ 109-110, I § 167 omedelbar justering

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

21 juli 2021

Datum då anslaget sätts upp

21 juli 2021

Datum då anslaget tas ned

12 augusti 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Charlotte Larsson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00