Personalutskottet

Anslag

Beslutande organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

1 september 2021

Datum då anslaget sätts upp

7 september 2021

Datum då anslaget tas ned

29 september 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00