Kommunfullmäktige

Paragraf

Anslag

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

8 september 2021

Datum då anslaget sätts upp

13 september 2021

Datum då anslaget tas ned

28 september 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00