Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

11 november 2021

Datum då anslaget sätts upp

16 november 2021

Datum då anslaget tas ned

8 december 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00