Socialnämnden

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

17 november 2021

Datum då anslaget sätts upp

25 november 2021

Datum då anslaget tas ned

17 december 2021

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00