Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Paragraf

Anslag

Beslutande organ

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Sammanträdesdatum

21 december 2021

Datum då anslaget sätts upp

3 januari 2022

Datum då anslaget tas ned

25 januari 2022

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00