Samhällbyggnadsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

21 april 2022

Datum då anslaget sätts upp

25 april 2022

Datum då anslaget tas ned

18 maj 2022

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Malin Witt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00