Samordningsförbundet Väst

Anslag

Beslutande organ

Samordningsförbundet Väst

Sammanträdesdatum

17 maj 2022

Datum då anslaget sätts upp

23 maj 2022

Datum då anslaget tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för anslaget

Annika Thorström

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00