Ny översiktsplan för Uddevalla kommun

Kungörelse

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

8 juni 2022

Datum då kungörelsen sätts upp

15 juni 2022

Datum då kungörelsen tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för kungörelsen

Sebastian Johansson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00