Samhällsbyggnadsnämnden

Omedelbart justerade paragrafer 229 & 230

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 juni 2022

Datum då anslaget sätts upp

16 juni 2022

Datum då anslaget tas ned

Det finns inget avpubliceringsdatum

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00