Detaljplan Utby 5:8, ute för granskning

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 juni 2022

Datum då anslaget sätts upp

23 juni 2022

Datum då anslaget tas ned

5 augusti 2022

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00