Socialnämnden

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

20 juli 2022

Datum då anslaget sätts upp

26 juli 2022

Datum då anslaget tas ned

17 augusti 2022

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00