Socialnämnden omedelbar justering

Paragraf 39

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

15 mars 2023

Datum då anslaget sätts upp

15 mars 2023

Datum då anslaget tas ned

6 april 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin