Socialnämnden omedelbar justering

Anslag

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

17 maj 2023

Datum då anslaget sätts upp

17 maj 2023

Datum då anslaget tas ned

8 juni 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Carina Magnusson