Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 november 2023

Datum då anslaget sätts upp

16 november 2023

Datum då anslaget tas ned

8 december 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren