Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 november 2023

Datum då anslaget sätts upp

17 november 2023

Datum då anslaget tas ned

11 december 2023

Förvaringsplats för handlingarna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Ola Löfgren