Socialnämndens arbetsutskott - omedelbar justering

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

3 april 2024

Datum då anslaget sätts upp

3 april 2024

Datum då anslaget tas ned

25 april 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Carina Magnusson