Kungörelse slutlig sammanräkning

Kungörelse

Beslutande organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

10 juni 2024

Datum då kungörelsen sätts upp

30 maj 2024

Datum då kungörelsen tas ned

15 juni 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunledningskontoret

Ansvarig för kungörelsen

Annica Åberg