Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämndens Pdf, 466.3 kB. protokoll 2024-05-30


Anslag

Beslutande organ

Kultur och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

30 maj 2024

Datum då anslaget sätts upp

4 juni 2024

Datum då anslaget tas ned

25 juni 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Kultur och fritidsförvaltningen

Ansvarig för anslaget

Josefin Florell