Socialnämndens arbetsutskott omedelbar justering

Anslag

Beslutande organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

5 juni 2024

Datum då anslaget sätts upp

5 juni 2024

Datum då anslaget tas ned

27 juni 2024

Förvaringsplats för handlingarna

Socialtjänsten

Ansvarig för anslaget

Anna-Lena Lundin