Beslut som rör dig själv

Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen kan du själv överklaga beslutet till den förvaltning som tog beslutet. Om beslutet gäller ett barn eller en person med mentala funktionshinder får förälder eller vårdnadshavare överklaga.

Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in senast tre veckor efter att du fått besked om beslutet. I din överklagan skriver du varför du tycker att beslutet är felaktigt och hur du vill ändra på det. 

Om förvaltningen inte anser att de kan ändra på beslutet på ett sätt som gynnar dig så lämnar de din överklagan till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan häva förvaltningens beslut och fatta ett nytt beslut. 

Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga.

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt.

Kontakt

Helena Lennernäs, avdelningschef

+46 522‑69 60 42

helena.lennernas@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor