Dialog och synpunkter

Du är alltid välkommen med synpunkter till Uddevalla kommun. På så vis kan du bidra till att kommunens service och verksamhet förbättras och utvecklas. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker.

Här finns olika kanaler som du kan använda för att påverka kommunen och hur kommunen arbetar med medborgardialog.

Förslag på sidor