Demokratipriset

Uddevalla kommun delar årligen ut ett pris för att främja insatser för demokratin i kommunen. Syftet med demokratipriset är att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnat om demokrati, mänskliga rättigheter, som motverkat diskriminering och/eller som visat civilkurage genom rådigt ingripande.

Uddevalla kommun vill med priset stärka ett demokratiskt samhälle och främja invånarnas lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Demokratipriset består av ett diplom samt 10 000 kr. Priset delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Vem vill du nominera?

Nomineringen är öppen till 15 april. Demokratipristagare offentliggörs den 6 juni 2023.

Förslag på vinnare och motiveringar lämnas in av invånare i Uddevalla kommun här:

Förslag till demokratipriset - Uddevalla kommun

Tänk fritt kring demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkande av olika former av diskriminering i Uddevalla. Nominerad kan vara person, grupp, förening eller annan sammanslutning som är folkbokförd i Uddevalla kommun eller som har sin verksamhet i Uddevalla kommun. OBS! Priset kan inte tilldelas verksamheter som ingår i kommunkoncernen. Priset kan inte tilldelas anställda inom kommunkoncernen, för något de gjort inom ramen för sitt uppdrag.

Jury för demokratipriset är demokratiberedningen.

Förslag till nominering av demokratipris

Förslag på sidor