Demokratipriset

Uddevalla kommuns demokratipris Delas ut årligen för att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av diskriminering i Uddevalla. Demokratipriset består av ett diplom samt 10 000 kronor som delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Vem vill du nominera?

Förslag på vinnare och motiveringar lämnas in av invånare i Uddevalla kommun.

Tänk fritt kring demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkande av olika former av diskriminering i Uddevalla. Nominerad kan vara person, grupp, förening eller annan sammanslutning som är folkbokförd i Uddevalla kommun eller som har sin verksamhet i Uddevalla kommun.

Jury för demokratipriset är demokratiberedningen.

Årets vinnare 2019

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg
Motivering: Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg gör ett omfattande arbete för mänskliga rättigheter genom att ge stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga i Uddevalla kommun. Brottsofferjouren utför i sitt ideella arbete något som kompletterar statens och kommunernas arbete och som gör att Sverige uppfyller de krav som FN-deklarationen ställer. Utöver arbetet med brottsofferstöd och vittnesstöd arbetar man också förebyggande med projekt och föreläsningar om demokratibrott och våld mot kvinnor. Genom att tilldela Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg Uddevallas demokratipris år 2019 vill kommunen uppmärksamma deras viktiga insatser och även öka kännedomen om Brottsofferjourens verksamhet.

Förslag till nominering av demokratipris

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00