Förslag till demokratipriset

Vem vill du nominera?

Förslag på vinnare och motiveringar lämnas in av invånare i Uddevalla kommun. Du måste ha skickat in din nominering senast den 15 april.

Tänk fritt kring demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkande av olika former av diskriminering i Uddevalla. Nominerad kan vara person, grupp, förening eller annan sammanslutning som är folkbokförd i Uddevalla kommun eller som har sin verksamhet i Uddevalla kommun. Priset kan inte tilldelas verksamheter som ingår i kommunkoncernen eller anställda inom kommunkoncernen inom ramen för deras uppdrag.

Jury för demokratipriset är demokratiberedningen.

Lämna förslag här nedan eller:

Skicka förslaget till
kommunledningskontoret@uddevalla.se

Postadress:
Uddevalla kommun
Kommunledningskontoret
451 81 Uddevalla
Märk kuvertet "Demokratipris"

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Förslag till nominering av demokratipris

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00