Tidigare vinnare av demokratipriset

Demokratipriset består av ett diplom samt 10 000 kronor som delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni. Här presenterar vi tidigare vinnare och motiveringen.

År 2020

Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom
Motivering: För deras insatser för att ge ungdomar med olika bakgrund en bra och givande sysselsättning på lika villkor och där personlig utveckling, självständighet och förmåga till problemlösning sätts i centrum. Verksamheten handlar om att ge insikter och kunskap om samhällets krisberedskap och försvar, och att kunna ta ansvar för både sig själv och andra under varierande omständigheter. Genom utbildning stärker man individens och samhällets förmåga att hantera civila och militära kriser i Sverige och i världen och stärker grundläggande världen som demokrati och rättvisa, yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet och mänskliga rättigheter.

År 2019

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg
Motivering: Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg gör ett omfattande arbete för mänskliga rättigheter genom att ge stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga i Uddevalla kommun. Brottsofferjouren utför i sitt ideella arbete något som kompletterar statens och kommunernas arbete och som gör att Sverige uppfyller de krav som FN-deklarationen ställer. Utöver arbetet med brottsofferstöd och vittnesstöd arbetar man också förebyggande med projekt och föreläsningar om demokratibrott och våld mot kvinnor. Genom att tilldela Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg Uddevallas demokratipris vill kommunen uppmärksamma deras viktiga insatser och även öka kännedomen om Brottsofferjourens verksamhet.

År 2018

Alla medverkande i Samhällsguide Uddevalla
Motivering: Samhällsguiderna är kommunmedborgare som hjälper nyanlända att komma in i svenska samhället. De ger av sig själva, vilket både samhälle och demokratin vinner på. Delaktighet, förståelse för våra medmänniskor och nyfikenhet - det är så demokrati föds i vardagen. Genom att tilldela samhällsguiderna priset vill Uddevalla kommun uppmärksamma deras viktiga insatser och även öka kännedomen om denna verksamhet.

År 2017

Uddevalla Judoklubb, barn- och ungdomsverksamhet
Motivering: Demokrati handlar om respekt för varandra och allas lika värde. Uddevalla judoklubbs barn- och ungdomsverksamhet har på ett medvetet sätt inkluderat jämställdhet och jämlikhet i vardagen. Inom judoklubbens barn- och ungdomsverksamhet skolas barn och unga i ett demokratiskt och respektfullt förhållningssätt där de möts i ett sammanhang som präglas av lika villkor oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, ålder eller kön. Även en liten verksamhet kan göra stor skillnad och bidra till att fostra kommande generationer i ett demokratiskt tänkande ”in real life”.

År 2016

Marielle Pettersson, grundare av Pay It Forward
Motivering: Demokratins grund är respekten för alla människors lika värde, något som Marielle Pettersson genom Pay It Forward visar i konkret handling. Genom Pay It Forward får personer som behöver det som mest, stöd och hjälp med bland annat kläder, husgeråd, möbler, bostad, hygienartiklar, rådgivning och hjälp vid myndighetskontakter. Pay It Forward har på ett utmärkande sätt visat på styrkan och möjligheterna som ett engagerat civilsamhälle kan ge för att skapa ett hållbart samhälle för alla.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00