Felanmälan

Här felanmäler du gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning, parker, lekplatser, parkeringsautomater och idrottslokaler.

Registrerade personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL), och sekretesslagens bestämmelser.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00