Föräldrarådsdialog

Dialogforum blir föräldrarådsdialog

Barn och utbildningsnämndens presidium (ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande) har tidigare haft en dialog med förskolans och grundskolans föräldrarepresentanter genom Dialogforum som har hållits på Stadshuset en till två gånger per termin. Föräldrarådsrepresentanterna ställde där generella frågor till skolpolitikerna och skolchefen samt förde tillsammans en dialog om aktuella frågor eller problem.

Presidiet önskar öka dialogen med föräldrarna och vill istället komma ut till enheternas föräldrarådsmöten för att diskutera det som händer just där och det som är viktigt i just det området.

De föräldraråd, hos kommunala och fristående enheter som har en eller flera specifika frågor som de vill diskutera med skolpolitikerna och skolchefen är välkomna att bjuda in dem, kanske tillsammans med föräldraråd på andra förskolor/skolor i närheten, för att föra en dialog om dessa frågor.

En gång per läsår planerar presidiet bjuda in föräldrarådsrepresentanter i förskola och grundskola till ett större möte på Stadshuset som berör frågor av mer generell karaktär.

Bjud in presidiet till föräldrarådsmöte

De föräldraråd som själva eller tillsammans med andra råd önskar bjuda in presidiet för att diskutera aktuella frågor kontaktar Pernilla Gustafsson, förvaltningssekreterare med tid och plats i god tid innan mötet.

Kontakt

Susanna Lewy, nämndsekreterare

+46 522‑69 70 02

susanna.lewy@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor