Lämna förslag

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerad utredningen är och kan ta upp till ett år. Har du ett förslag som kräver en snabbare hantering kan du använda vår e-tjänst frågor och synpunkter.

Alla som är folkbokförda i Uddevalla kommun kan lämna medborgarförslag. Medborgarförslag kan även lämnas av flera kommuninvånare. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna medborgarförslag.

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet. Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Hur behandlas ett medborgarförslag

  • Förslag ska behandlas så att kommunfullmäktige/nämnd kan fatta beslut inom ett år från det förslaget lämnades in
  • När beslut ska tas angående medborgarförslaget kontaktas förslagsställaren
  • Den som lämnat in ett medborgarförslag har yttranderätt när förslaget behandlas i fullmäktige/nämnd
  • Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska redovisas i samband med redovisning av ej färdigbehandlade motioner (april och oktober)
  • Medborgare som behöver språklig hjälp för att formulera ett medborgarförslag ska i god tid meddela kansliet så att relevanta resurser kan förberedas

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00