Lämna medborgarförslag

Förutsättningar för att lämna medborgarförslag
Förslaget ska vara inom kommunfullmäktiges ansvarsområde som inte tidigare behandlats. Alla som är folkbokförda i Uddevalla kommun kan lämna medborgarförslag. Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne.
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida * (obligatorisk)
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida


Vill du skicka brev är adressen:
Uddevalla kommun
Kommunledningskontoret
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Märk brevet med "Medborgarförslag"

OBS! Glöm inte att ange namn och fullständig adress (du måste vara folkbokförd i Uddevalla).

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00